SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/016 | 9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Intézmény logo

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Iskolánk története és hagyományai alapján valljuk, hogy csak stabil tradícióinkra alapozva, az új kihívásoknak is megfelelve őrizhetjük meg intézményünk elismert színvonalát és vonzerejét. Elődeink nyomán elsődleges feladatunknak tekintjük a tudás átadását a nevelés nyitott, toleráns szellemében.

Ez azonban nem jelent korlát nélküliséget, parttalanságot. Kerüljük a merev határokat, a túlzásokat, olyan szabályok betartását kívánjuk meg tanulóinktól, amelyekkel őket, nevelésüket szolgáljuk.

Iskolánk diákközpontú, pedagógusaink legfontosabb törekvése olyan légkör kialakítása, ahol tanítványaink jól érzik magukat, kellően motiváltak, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák.

Deákosnak lenni: ez a tudat váljon összetartó erővé, ne korlátozó, hanem személyiségfejlődést segítő, egyéni képességeket kibontakoztató szellemiséget hordozzon. Érezzék a diákok és az oktatók, hogy a közös munka, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés vezet a legjobb teljesítmény eléréséhez. Oktatóinkat hivatásszeretet, magas szintű szakmai tudás, kiváló emberi értékek jellemzik.

A tanórai foglalkozásokon túl számtalan lehetőséget ajánlunk az egyéni érdeklődés kielégítésére, a tehetség kibontakoztatására.

Biztosítjuk a hátránnyal indulók felzárkóztatását is. Célunk, hogy az iskola nyújtson általános műveltséget, adja meg azokat a tantárgyi szakmai ismereteket, melyekkel tovább haladhat, vagy munkába állhat a tanuló.

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Telefon: +36-96/312-135

E-mail: iskola@deakgyor.hu

OM azonosító: 203037/016


2024Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum