SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/016 | 9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Intézmény logo

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Tisztelt Szülők!

 

Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajbajutottakat, azonban a segítségnyújtást, csakúgy, mint az együttélés szabályait, tanulni kell. Az iskolai oktatás célja nem csak az ismeretek átadása, hanem a nevelés is. Minél fiatalabb korban tudatosítani kell a fiatalokban, hogy nem önálló szigetekként élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért, a közösségért.

Az új közoktatási törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne az a javaslat, amely az érettségi megszerzését minden magyar diák számára meghatározott idejű közösségi szolgálat teljesítéséhez köti.

A közösségi szolgálatot a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben 107. §- alapján szervezi meg iskolánk.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.

Az iskolai közösségi szolgálat nem szorosan értelmezett önkéntes tevékenység, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, a közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, melynek végzése során a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként valójában nem érdek nélküli.

A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát gyermekének az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.

Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi; szociális és jótékonysági; oktatási, kulturális és közösségi; környezet-és természetvédelmi; katasztrófavédelmi; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység.

A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában.

A középiskola 9-11. évfolyamán, azaz három évre arányosan elosztva kell az 50 órát teljesíteni. Indokolt esetben, szülő kérésére el lehet térni ettől (pl. hosszabb betegség, aktív sportoló, nyelvvizsgára készül, stb.).

Az 50 órán belül legfeljebb 5-5 óra felkészítés, ill. záró foglalkozás. Eszerint kb. 40 órát kell a tényleges tevékenységre fordítani. Ha a felkészítés és feldolgozás ideje nem éri el a 10 órát, a fennmaradó időt tevékenységgel kell tölteni. Egy óra 60 percet jelent, az odautazás nem számít bele.

Alkalmanként 1-3 óra lehet a tevékenység. A tevékenység idejének meghatározása nagymértékben függ a helyszíntől.

Kórházi szolgálat vagy egy-egy idős ember meglátogatása esetén javasolt a két óra. Csoportos foglalkozások szervezésekor a három óra lehet ideális.

Rendkívül fontos a tanuló felelősségvállalása. Az előre jelzett időpontokat be kell tartani. Ha valamilyen ok miatt a kitűzött időpontban nem tud elmenni, értesíteni kell az érintetteket.

A közösségi szolgálat teljesítését a következők szerint kell dokumentálni.

  • A tanuló naplót köteles vezetni, melyben naprakészen rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet végzett. Tapasztalatait, élményeit is megfogalmazza, de készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is. A bejegyzést a fogadó szervezet vagy személy aláírásával igazolja.
  • A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Ehhez tájékoztatni kell a tanulókat a választható lehetőségekről, és biztosítani kell, hogy önként választhassák ki a számukra legvonzóbb, leghasznosabb tevékenységeket. Legalább egy, de legfeljebb három tevékenység jelölhető meg. Az egyes tevékenységi területek a szülő és/vagy a tanuló (a szülő jóváhagyásával) írásbeli kérelmére megváltoztathatók, cserélhetők, bővíthetők, amennyiben ez nem okoz szervezési problémát a fogadó intézményben sem.
  • Havonta be kell jegyezni az elektronikus naplóba, melyik tanuló, hány órát teljesített. Ezt segíti a tanuló szolgálati naplója. A bizonyítványban és törzslapon is dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését.
  • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy a tanulónál marad, egy pedig az intézménynél.

A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértő nyilatkozatot kell aláírnia.

Fontos tudnia, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi szolgálathoz. Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szünidőket igénybe venni erre a tevékenységre.

Amennyiben gyermekének ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka végzésére, kérem, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel.

Ha Ön olyan helyen dolgozik, vagy olyan kapcsolata van, ahol szívesen fogadnának középiskolás diákokat bármilyen segítő tevékenység elvégzésére, kérem, vegye fel a kapcsolatot velem (lehetséges együttműködő szervezetek: egészségügyi és szociális intézmények: pl. idősek otthona, kórházak, oktatási intézmények, pl. bölcsődék, óvodák, ÁNTSZ vagy Vöröskereszt helyi szervezetei, különböző segítő civil szervezetek stb.)

A közösségi szolgálat bevezetése mindannyiunktól: szülőktől, diákoktól és tanároktól egyaránt nagyon nagy odafigyelést, komoly szervezést, együttműködést kíván. Az iskola mindent megtesz azért, hogy valamennyi diáknak az életkorához illő, megfelelő óraszámú közösségi szolgálati formát ajánljon fel. A közösségi szolgálat törvényi hátteréről honlapunkon is tájékozódhat és ugyanott lesznek elérhetők letölthető formában a szükséges dokumentumok (jelentkezési lap, napló, szerződésminta, stb.) is.

Az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi háttere:

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Nemzeti Alaptanterv

Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Civil törvény

 

A folyamatosan frissülő táblázatunkat az együttműködő partnereinkről ezen a linken tekinthetik meg.

 

Együttműködésüket és segítségüket előre köszönöm:

Curzon Julianna
programkoordinátor

 

 

Együttműködési megállapodás


Csatolt fájlok

Együttműködési megállapodás

Letöltés

Jelentkezési lap

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Telefon: +36-96/312-135

E-mail: iskola@deakgyor.hu

OM azonosító: 203037/016


2024Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum