SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/016 | 9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Intézmény logo

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Iskolai alapítvány

Iskolai alapítvány

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

Az Alapítvány fő tevékenysége, szolgáltatása:
A közgazdasági képzés folyamatos megújítása új korszerű ismeretekkel, tananyagokkal.
Kiemelkedő eredményeket elért tanulók anyagi jutalmazása.


Az Alapítvány célcsoportja:
Az Alapítvány célcsoportja az iskola tanulói (a tanulólétszám évek óta meghaladja az 500 főt), valamint volt pedagógusai, dolgozó és az érintett szülők, rokonok (a megfelelő háttér biztosítása érdekében). Különös hangsúlyt helyez a tanulmányaikban kiemelkedő eredményeket elérő tanulókra, illetve a tehetséges, hátrányos helyzetű diákokra, valamint az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett pedagógusokra, dolgozókra. A Nyugat Dunántúli Régió minden részéből érkeznek tanulók iskolánkba, mozgásukban korlátozott, tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdők is. Régebbi diákjainkkal is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.


Az Alapítvány célja:
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelõ, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bõvítésén keresztül, mindenekelõtt a következõ területeken:
▸ új korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,
▸ a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása,
▸ a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák,
▸ személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása,
▸ hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,
▸ az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,
▸ tanulmányi, kulturális és szabadidõs programok, vetélkedõk szervezése díjazása,
▸ az alkotó tanárok és tehetséges diákcsoportok lehetõségeinek bõvítése,
▸ az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,
▸ az önképzésben, továbbképzésben résztvevõ, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkezõ pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése,
▸ az oktatási létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén.
Célja ezeken kívül a tehetséges, hátrányos helyzetû diákok támogatása, valamint az iskola életében kiemelkedõ nevelõmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok – dolgozók – jutalmazása.

 

Támogatná alapítványunkat?
Az alábbi adatokkal ezt megteheti! KÖSZÖNJÜK!
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

Adószám: 18510126-1-08
Számlaszámunk: OTP Bank 11737007-23755598


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

9022 Győr, Bisinger sétány 32.

Telefon: +36-96/312-135

E-mail: iskola@deakgyor.hu

OM azonosító: 203037/016


2024Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum